Program
07:00 - 08:45 príchod detí, voľné hry podľa záujmu detí (centrá pripravené učiteľmi)
08:45 - 09:00 ranné cvičenie (vedené tematicky)
09:00 - 09:10 ranný kruh a informovanie detí o programe dňa
09:10 - 09:20 hygiena
09:20 - 09:40 zdravá desiata
09:40 - 10:30 výchovno - vzdelávacia činnosť
10:30 - 11:00 pobyt vonku, športové aktivity
11:20 - 11:30 hygiena
11:30 - 12:00 obed
12:30 - 14:30 spánok
15:00 - 15:30 hygiena, olovrant
15:30 - 16:00 záujmové krúžky
16:00 - 17:00 voľné hry podľa záujmu detí, pobyt vonku