Cenník:
radi pošleme na vyžiadanie

Email: wonderland.bn@gmail.com
FacebookVo WONDERLANDE ponúkame tieto možnosti opatrovania detí:

  • poldenná
  • celodenná
  • hodinová starostlivosť
  • avšak aj poldenná a celodenná na krátkodobé obdobie, napríklad týždeň (po individuálnom dohovore) dá sa využiť napríklad pri návšteve z inej krajiny


  • V cene školného je zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina, krúžky- anglický jazyk, Montessori dielne, tvorivé dielne, hudobná výchova ,pomôcky a anglický jazyk počas celého dňa.