Pre rodičov

WONDERLAND pre rodičov ponúka:


  • Nadštandardné služby a starostlivosť spojenú s odborným pedagogickým dohľadom.
  • Hodnotenie na konci mesiaca - report o svojej práci vo WONDERLANDE, o svojich progresoch, ale tiež informácie o tom, na čom treba viac popracovať, čo robí dieťatku problém a na čo sa treba sústrediť. Dieťa každý mesiac vážime a meriame, aby rodičia vedeli ako im ich radosti rastú
  • Kvalitný pedagogický tím vrátane logopedickej a psychologickej starostlivosti.
  • Integrovanie angličtiny do všetkých aktivít pod dohľadom odborníkov.
  • Atraktívne priestory.
  • Oddelené priestory pre hry a spánok detí.
  • Priestory schválene hygienou - ÚVZSR.
  • Jedálny lístok zostavený podľa predpísaných noriem s tromi jedlami denne a extra ponukou ovocia. Samozrejmosťou je pitný režim detí.
  • Individuálny prístup, otvorenú komunikáciu, spoluprácu a informovanosť o plánoch centra.
  • Krúžky v cene školného- Hudobná výchova, Montessori a extra angličtina s lektorom.