Komunikácia s rodičmi
 • Prostredníctvom nástenky v šatni
  • Tu rodičom poskytujeme vždy aktuálne informácie týkajúce sa obsahu vzdelávania, t.j. čo sa deti učia, aké „eventy“ pripravujeme , kedy sa budú konať, ako sa na ne pripraviť a samozrejmosťou je vždy aktuálny jedálny lístok.
 • Prostredníctvom e-mailu, oznamov na web stránke a na facebooku.
  • Tu si rodičia nájdu aktuálne fotky, informácie týkajúce sa obsahu vzdelávania.
 • Osobne.
  • denne pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa.
  • počas individuálnych stretnutí dohodnutých podľa aktuálnych potrieb a možností učiteľov, alebo rodičov dieťaťa.
  • počas konzultačných hodín pri riešení aktuálnych problémov.
  • na „individuálnych rodičovských stretnutiach“, ktoré sa konajú približne raz za pol roka a kde rodič je informovaný o aktuálnom vývinovom stave dieťaťa a dostane priebežnú alebo finálnu správu spolu s intervenčným plánom. Pokiaľ sa chce rodič stretnúť s učiteľom častejšie, nie je problém ho o to požiadať a dohodnúť si stretnutie.