Adaptácia
Pre každé dieťa je vstup do materskej školy zároveň aj vstupom do nového života. Je to jeho prvý vstup do spoločnosti mimo rodiny. Rovnako ako pri celom vzdelávaní aj pri adaptácií vychádzame z predpokladu, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Nemôže preto existovať univerzálny model riešenia adaptácie dieťaťa. Napriek tomu sme sa pokúsili pre Vás napísať možné situácie, s ktorými sa ako rodičia v rámci adaptačného procesu môžete stretnúť a ktoré nám všetkým môžu pomôcť nájsť tú správnu a najcitlivejšiu cestu, ako uľahčiť dieťatku tento veľký krok. Je na rodičovi pre ktorý spôsob sa rozhodne. Vo WONDERLANDE ponúkame viacero možností adaptácie. Rodič si najlepšie pozná svoje dieťa. Počas adaptácie je nutné akceptovať a rešpektovať všetko, čo sa týka vývoja dieťaťa. Preto naše učiteľky prejavujú empatický postoj, ktorý pomáha dieťatku získať stav psychickej rovnováhy a tak nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. A to nielen voči deťom, ale aj rodičom, ktorí do WONDERLANDU dávajú svoj najväčší poklad. Neodmysliteľnou súčasťou adaptácie dieťatka na materskú školu, je teda spolupráca s rodičmi. My, vo WONDERLANDE sa preto snažíme vytvoriť rovnako bezpečné a citovo- emočne podobné prostredie ako je v rodine, aby sme mohli pokračovať vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. Preto je naším heslom- STARÁME SA AKO O SVOJE.

  • Hodinová starostlivosť - Vhodná pre deti, ktoré majú veľký problém s odlúčením sa od rodičov- Nechajte Vaše dieťa aspoň na hodinu denne vo WONDERLANDE a potom si preň príďte. Nechajte ho , nech Vám ukáže čo robilo, kde je, čo sa mu páči- ale až vtedy, keď pre neho prídete, nie pred Vašim odchodom, vtedy bude očakávať, že tam ostanete s ním a budete sa spolu hrať. Takto budete môcť spolu spokojne odísť. Neodporúčame rodičom, aby vošli do triedy s dieťaťom, iba pri výbere dieťaťa zo SMŠ.
  • Poldňová starostlivosť- Vhodná hlavne pre tie deti, ktoré sú zvyknuté byť bez rodičov a prípadné krátkodobé odlúčenie im nerobí problém.
  • Postupné nechávanie dieťaťa vo WONDERLADNE - začneme dvoma hodinami po dva dni a postupne necháváme dieťa bez rodičov dlhšie v škôlke. Po dvoch týždňoch odprúčame nechať dieta vo WONDERLADNE na poldeň. Po troch týždňoch odporúčame nechať dieťa vo WONDERLADNE aj prespať.