Kto sme

Súkromná materská škola  WONDERLAND je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 rokov. V našom SMŠ sústreďujeme pozornosť na všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa a na jeho pohodlie mimo domova. Okrem moderného, čistého, a pre deti zaujímavého prostredia ponúkame počas celého dňa výučbu anglického jazyka prirodzenou a  zaujímavou formou hry, zároveň aj rozvoj materinského jazyka, každodenné prvky Montessori pedagogiky, zaujímavé krúžky a kvalifikovaný personál, ktorý sa o Vaše dieťatko postará s láskou, rešpektom a samozrejme s ohľadom na jeho individuálne potreby. S deťmi pracujeme formou zážitkového učenia, v ich veku je veľmi dôležité stavať na ich zvedavosti a prirodzenej potrebe učiť sa a zistiť o svete čo najviac. Učenie sa vo WONDERLANDE je preto zábavné, farebné, veselé a zároveň obohacujúce. Témy, ktorým sa venujeme sa prelínajú s bežným životom detí a rozširujú ich obzory, sú tvorené odborníkom s bohatou pedagogickou praxou. Rodičia majú v priestoroch SMŠ každý deň možnosť sledovať plánovanú činnosť a komunikovať o práci či postupoch svojho dieťaťa s učiteľmi.

WONDERLAND sídli v širšom centre mesta, má vlastné parkovacie miesta a krásnu záhradu plnú zaujímavostí, ktorá dopĺňa príjemnú atmosféru celej SMŠ.

Vo WONDERLANDE poskytujeme viaceré programy vyhovujúce potrebám rodičov- poldennú , celodennú, ale aj hodinovú starostlivosť. WONDERLAND je otvorený celoročne v čase minimálne od 7:00 hod. do 17:00 hod. SMŠ patrí do siete škôl od 1.9.2016 a je schválená Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva, tiež prešla všetkými nariadenými kontrolami a spĺňa aj tie najprísnejšie kritériá.